ផលិតផល​ថ្មី

តិចជាងពីរបីម៉ោង

រហូតដល់ 20 តុលា

ផលិតផលថ្មីជាមួយនឹងតម្លៃទាបបំផុតនឹងមាននៅលើគេហទំព័រ

 

ពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីទិញកញ្ចប់ទាំងអស់ក្នុងមួយសន្លឹកគំរូ.

ទិញកញ្ចប់នេះជាមួយ 10% បញ្ចុះតំលៃមុនពេលបន្ថែមផលិតផលថ្មីនិងតំឡើងថ្លៃ
លេខកូដប័ណ្ណ : t30ph

ផលិតផល​ថ្មី:

 

 

  • អ្នកនិពន្ធប្រកាស:
  • ប្រភេទប្រកាស:ព័ត៌មាន
  • ប្រកាសមតិយោបល់:0 យោបល់
  • ប្រកាសកែប្រែចុងក្រោយ:តុលា 18, 2020

ទុកឱ្យការឆ្លើយតប